Bagaimana Sistem Ini Membantu Anda?

Sistem ini adalah berkonsepkan online/real time dan penggunaan secara multi-user, dimana setiap pengguna boleh mengakses sistem ini melalui telefon pintar ataupun komputer yang mempunyai sambungan internet dan dapat mencapai maklumat yang terkini pada bila-bila masa dan dimana sahaja.
Mengurus
Kewangan Koperasi
  1. Memudahkan pengurusan kewangan Koperasi dan Anggota
  2. Kemudahan untuk mengeluarkan report
Pengurusan Anggota
Koperasi
  1. Memudahkan proses pengurusan anggota
  2. Pembayaran fee masuk serta claim
  3. Pembayaran dividen
Menyimpan
Data Koperasi

Semua transaksi dilakukan secara online dengan sistem keselamatan yang tinggi

Kelebihan Kepada Pengguna

Anggota koperasi dapat melihat saham yang terkini dan boleh buat tuntutan bayaran serta membuat semakan pembayaran dividen

Kelebihan Kepada Organisasi

Koperasi dapat melihat dan membuat pemantauan terhadap semua anggotanya secara atas talian dan mudah untuk mengeluarkan report serta mesyuarat ALK dari semasa ke semasa

Hubungi Kami :

KOPERASI KOMUNIKASI DAN MULTIMEDIA KELANTAN BERHAD

PT400 Tingkat 2, Lembah Sireh Kota Bharu, Kelantan 15050 Malaysia

Phone: 09-7405096

Mobile: 010-9003703 / 018-3166288

www.komedia.my